Over MM Partnerberichten Een eigen plaats op de markt, wat heb je nodig?

Een eigen plaats op de markt, wat heb je nodig?
 
Voor ondernemers lijkt de weg van een fysieke winkel naar een online shop de tendens te zijn. Het kan echter ook anders. Een eigen kraam op de markt. Hoe werkt dat en wat is daarvoor nodig? 
 
Het internet staat vol met mogelijkheden om een eigen webshop te creëren of te laten creëren. Wie kan er nog zonder? Althans; er wordt gesuggereerd dat je als ondernemer zonder een webshop eigenlijk niet meer van deze tijd bent. 
 
Toch ziet niet iedere ondernemer dat zitten. Sommige ondernemers zweren bij een eigen fysieke winkel en bieden klanten liever live een korting dan online een social deal. Ieder zijn meug, maar wat te denken van op de markt staan? Wekelijks de waar aanbieden in een kraam en daarbij in direct contact met de klant staan, is voor sommige ondernemers juist waarom ze verkoper zijn geworden. Zij wensen direct contact met de marktbezoeker. Gewoon omdat dat het werk zo boeiend maakt. 
 
Verkoop van handtas op de markt
 
Stel dat je tassen verkoopt. Voor de verkoop van die ene handtas op de markt is niet alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel belangrijk, wat iedere ondernemer wel heeft, maar ook een marktvergunning. Er is de keuze uit een marktvergunning voor een dagplaats, vaste standplaats, seizoensplaats of standwerkplaats. Deze vergunning geeft recht op één marktplaats. 
 
Met dat laatste is het overigens niet mogelijk om zomaar je eigen plek op te eisen op een andere locatie zoals langs de openbare weg of op een pleintje. Daarvoor is een standplaatsvergunning noodzakelijk. Een ventvergunning is weer iets anders. Die is nodig als je niet voor een standplaats kiest, maar op straat of aan de deur je producten wilt verkopen. 
 
Kosten van eigen marktkraam en standplaats
 
We blijven in dit geval bij de markt. Aan de marktvergunning zijn kosten verbonden die per gemeente verschillen en ook de standplaatsen en de grootte van de standplaats bepalen voor een groot deel het verschil in kosten. Volgens de Kamer van Koophandel variëren de kosten van een eigen marktkraam vervolgens tussen de tweehonderd en honderdduizend euro. Dat is nogal een verschil. In het eerste geval spreken we van een eenvoudige marktkraam, in het tweede geval van een luxe mobiele verkoopwagen. 
 
Houd je aan de verordening
 
Sommige gemeenten rekenen dan nog aparte precariobelasting. Dit is een belasting in het geval je als ondernemer een terras, luifel, reclamebord, container of leidingen en kabels op of boven de gemeentegrond plaatst. Ook voor het uitstallen van artikelen -van tassen tot elektrische spullen of welke waar dan ook- wordt precariobelasting geheven. Het is belangrijk daarnaar te informeren. Soms is er dan ook sprake van een uitstallingsvergunning. Uiteraard is het ook van belang je als ondernemer te houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Het is belangrijk ook daar goed naar te kijken. 
 
Op de markt staan: wat heb je nodig?
 
Al met al krijg je dus te maken met een marktvergunning voor een periodieke standplaats, met alleen een standplaatsvergunning mag je louter op een losse standplaats of op de openbare weg verkopen vanuit je kraam of wagen. Eventueel met bijkomende kosten zoals precariobelasting. Je moet je vervolgens houden aan de regels van voedselveiligheid en hygiëne, ook hiervoor zijn vergunningen nodig. Die heb je bijvoorbeeld nodig als je met een foodtruck wilt starten. Houd je vervolgens aan de APV. En last but not least heb je natuurlijk een eigen kraam of wagen nodig.

Lees ook: