Over de markt Markt Tips

Tips voor deelname aan de markt

Voor deelname aan de markt zijn er diverse mogelijkheden. Het is van belang op welk soort markt u de producten wilt verkopen en waar u een verkoopplaats wilt boeken. Vaak is er sprake van een markt branchering om en diversiteit te garanderen. Hierdoor is het niet mogelijk om te veel van hetzelfde product op de markt aan te bieden om de markten zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor bezoekers en marktkooplieden.

Meestal neem u contact op met de gemeente voor als het een gemeentelijke warenmarkt betreft. Hiervoor zijn diverse regels en zijn er voorwaarden aan verbonden. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is verplicht zo ook een dekkende verzekering en een geldig legitimatie bewijs. Via de website van de desbetreffende gemeente en/of de algemene markt verordening staat beschreven hoe u dat moet doen en waar u zich aan dient te houden. Voor deelname aan een themamarkt neemt u contact op met de organisatie. Hier gelden andere regels maar is het van belang wel verzekerd te zijn en zich aan de regels van de organisatie te houden. Zij helpen u graag verder voor het boeken van een verkoopplaats en plaatsen de evenementen in de Markt en Markten website. Bezoek de adverteerders voor meer info via de promotie pagina's op de site.