Over MM Disclaimer Markt en Markten

Disclaimer Markt en Markten Nederland.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

A. de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; B. de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; C. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); D. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; E. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; F. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging. 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Neem contact op met het Markt en Markten Team. Correspondentie en contact :
mm@marktenmarkten.nl
Markt en Markten Nederland
Website: www.marktenmarkten.nl

:: Bezoek volgens afspraak ::
Markt en Markten
Zandheuvel 52B 4901HW Oosterhout
Noord Brabant Nederland

Service Center
Op al onze transacties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing
Deze website is het exclusieve eigendom van D.K. Blom Holding BV
Markt en Markten is een Nederlands handelsbedrijf.
Daarmee is Markt en Markten een geregistreerd handelsmerk en daarbij eigenaar van alle rechten, met name met betrekking tot ontwerp, beeld- en geluidsmateriaal, copyright en intellectuele eigendom in samenwerking met haar partners.

Gebruik van de handelsnaam : Markt en Markten, onze website of gedeelten hiervan, in het bijzonder door middel van downloaden of reproductie, is strikt verboden, tenzij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Copyright 1998 - 2018 Markt en Markten - Nederland - Europa