Over de markt Extra Markt Info

Extra Markt info weetjes

Om een markt te organiseren komt veel kijken. De belangen die de gemeente moet beschermen met betrekking tot de (thema) markt zijn de openbare orde, zedelijkheid, gezondheid, beperking van overlast, regulering van woon- en leefklimaat en veiligheid zoals het verkeer en bewoners binnen de lokale gemeente. Het regelen van deze belangen wordt al eeuwen vastgelegd in de marktverordening, het marktreglement en de beleidsregel inzake markten en leidt tevens tot een kwaliteitsverbetering van de markt.

De markt zorgt voor extra inkomen voor de lokale economie. Een goed functionerende markt bevordert het bezoeken en verkopen van het publiek in winkels gelegen in de binnenstad, dorp of regio. De beleidsregel van een gemeente richt zich dan ook voornamelijk op deze markten om voorzien in de behoefte van de bewoners, toeristen en consumenten. In de markt van de toekomst is het van belang om tot een kwaliteitsverbetering van de weekmarkten te komen. Het beleid voor de kwaliteitsverbetering is ook van belang voor de braderie, de jaarmarkten en themamarkten zoals rommel en vlooienmarkten welke binnen de grenzen van de gemeentes worden gehouden.

Alle andersoortige markten zoals bijvoorbeeld een evenementenmarkt zijn evenementen en kunnen vallen onder het evenementenbeleid. Vaste standplaatsen op deze themamarkten maken vaak geen onderdeel uit van het marktbeleid. De markt is zo ingericht dat het een aantrekkelijk, overzichtelijk en rustig beeld moet geven, wat past in een moderne of historische binnenstad.

Ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt door eenheid, eenvoud, samenhang en continu´teit van de openbare ruimte. Een sobere ingetogen inrichting doet recht aan het historisch karakter van de binnenstad. Met een helder en rustig straatbeeld komen de historische panden goed tot hun recht. Verkoopwagens dienen wel een plek op de markt te kunnen innemen. Qua grootte moeten zij wel in het straatbeeld passen en mogen geen afbreuk doen aan de sfeer.

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten met markten kent een globaal gebrancheerde markt. Bij een globaal gebrancheerde markt is vastgelegd welke (sub)branches door de kooplieden mogen worden gevoerd en is het maximum aantal kooplieden per branche vastgesteld. Dit zal de aantrekkelijkheid van de markten behouden en een groot plezier om de markten te bezoeken.