Over MM Algemene Voorwaarden

Policy en Privacy

��� Markt en Markten is een geregistreerd handelsmerk. Op de Markt en Markten site zijn foto opnames te bekijken en teksten te lezen. Teksten en afbeeldingen op de Markt en Markten site zijn met toestemming gebruikt en na toestemming door Markt en Markten gepubliceerd. Op al deze foto materialen & teksten berusten copyright. Hiervoor hebben wij toestemming verkregen om deze materialen aan U te laten bezichtigen als bezoeker op onze internet sites.

Het is niet toegestaan de handelsnaam van onze website "Markt en Markten" te gebruiken, te kopi�ren, te vermenigvuldigen of te dupliceren zonder schriftelijke toestemming. De Markt en Markten logo's, foto's en afbeeldingen zijn geregistreerde handelsmerken van Markt en Markten sinds 1998. Namen, logo's en teksten welke gebruikt zijn in onze web-sites zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven en meewerkende derde. Inhoud � 2019 door Markt en Markten. De teksten, illustraties, opnames, lay-out en buttons van zowel de handelsnaam "Markt en Markten" als aanverwante medewerking zijn copyright van de Markt en Markten. Tenzij anders aangegeven. Markten zijn onder voorbehoud, u dient contact op te nemen met de organisaties of een markt dan wel doorgang vindt en/of niet verplaatst is. Afbeeldingen en teksten mogen niet vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Markt en Markten.

Auteursrechten


Het overnemen van tekst, foto's & logo's die op onze internetpagina's staan kan uitsluitend plaatsvinden na overleg en met schriftelijke toestemming van Markt en Markten BV
all rights reserved� Markt en Markten BV

Geplaatste markten


De Markt en Markten biedt haar bezoekers de mogelijkheid markten te plaatsen op de website. Dit is een dienst waar veel bezoekers dankbaar gebruik van maken. Wanneer een markt geplaatst is valt deze geheel onder de verantwoording van de organisatie die betreffende markt organiseert. De Markt en Markten website is en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gepubliceerde markten en/of deze wel of geen doorgang vinden. Voor meer informatie over een bepaalde markt kunt u zich wenden tot betreffende organisatie.
Markt en Markten geeft geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de marktgegevens op onze internet site en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze marktinformatie.
Wij raden u aan in geval van een boeking of bezoek altijd de markt te verifi�ren bij de betreffende organisatie.

Vermeldingen


Alle genoemde prijzen op deze site zijn exclusief BTW. Markt en Markten voert te allen tijde de eindredactie over door derden aangeleverde teksten. Markt en Markten behoudt zich het recht voor om ook naar eigen inzicht nieuws items te plaatsen over markten.

Meer informatie


Markt en Markten en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicaties van onze websites en verwante informatiediensten. Een storing met betrekking tot de website marktenmarkten.nl kan niet leiden tot schadevergoeding aan de wederpartij. Markt en Markten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financi�le compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Markt en Markten en haar informatie aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Markt en Markten is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Markt en Markten gewaarschuwd werd voor zulke schade. Het is mogelijk dat Markt en Markten of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. Deze link is evenwel puur informatief en Markt en Markten is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Bij het gebruik maken van een link, verlaat u de Markt en Markten website. Indien enige bepaling van deze (inteken) voorwaarden on-afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze on-afdwingbaarheid of strijdigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet be�nvloeden.

-->

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De aansprakelijkheid van Markt en Markten die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Voor meer informatie over de website kunt u contact opnemen met de webmaster- co�rdinator van de Markt en Markten website. Voor andere vragen of opmerkingen kunt u uiteraard ook een bericht sturen.

Vermeldingen
Alle genoemde prijzen op deze site zijn exclusief BTW. Markt en Markten voert te allen tijde de eindredactie over door derden aangeleverde teksten. Markt en Markten behoudt zich het recht voor om ook naar eigen inzicht nieuws items te plaatsen over markten.

Meer informatie


Markt en Markten en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicaties van onze websites en verwante informatiediensten. Een storing met betrekking tot de website marktenmarkten.nl kan niet leiden tot schadevergoeding aan de wederpartij. Markt en Markten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financi�le compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Markt en Markten en haar informatie aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Markt en Markten is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Markt en Markten gewaarschuwd werd voor zulke schade. Het is mogelijk dat Markt en Markten of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. Deze link is evenwel puur informatief en Markt en Markten is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Bij het gebruik maken van een link, verlaat u de Markt en Markten website. Indien enige bepaling van deze (inteken) voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of strijdigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet be�nvloeden.
Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De aansprakelijkheid van Markt en Markten die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Voor meer informatie over de website kunt u contact opnemen met de webmaster- co�rdinator van de Markt en Markten website. Voor andere vragen of opmerkingen kunt u uiteraard ook een bericht sturen

Cookies


MarktenMarkten.nl maakt gebruik van cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies en scripts van Facebook, Twitter en Google om sociale media integratie op onze websites mogelijk te maken. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services

Lees hier hoe Google uw gegevens gebruikt wanneer u onze sites bezoekt.

Markt en Markten zal alle redelijke stappen ondernemen teneinde te waarborgen dat enige verzamelde gegevens priv� zal blijven en dat wij nooit enige informatie die wij hebben verzameld aan enige derde zullen bekend maken, tenzij dit is vereist voor onze bedrijfsactiviteiten, door een gerechtelijke verordening of onder Nederlands recht. Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van de Markt en Markten website Bij het bezoeken van de markt en Markten website of enige andere website, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld, zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, en de tijd en datum van uw bezoek. Wij gebruiken de bovenstaande informatie uitsluitend voor analysedoeleinden, zoals het controleren van het aantal bezoeken die wij op Markt en Markten ontvangen. Deze informatie zal niet worden gebruikt om u als persoon te kunnen identificeren. Als een potenti�le klant ons contacteert via onze website, zal enige informatie die u bewust hebt verstrekt (naam, vragen, e-mailadres enz.), in ons systeem worden bewaard zo dat het Markt en Markten team uw vragen kan afhandelen. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om enige speciale aanbiedingen of nieuws van of over de markt te versturen waarvan wij van mening zijn dat dit mogelijk voor u van belang kan zijn. Wij zullen nooit enige gegevens aan een derde verkopen of bekendmaken.

Disclaimer


De Markt en Markten website is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie, al dan niet aangeleverd door derden, in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de Markt en Markten website geen rechten worden ontleend. Het dient aanbeveling ten aller tijden de markt organisatoren te raadplegen of een markt, een dienst of advertentie gegeven of geplaatst door een derde partij al dan niet doorgang vindt of een eerlijk product zal zijn/is. Verder aanvaardt de Markt en Markten website geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de aangeboden informatie. De Markt en Markten website behoudt zich tevens ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van overige internetgebruikers. De Markt en Markten website behoudt zich het recht aangeboden informatie te weigeren zonder opgaaf van reden. De Markt en Markten website is tot slot voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie, illustraties of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopi�ren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Markt en Markten.
Veel plezier op de markten website gewenst!