Over de markt Op de markt Op de markt staan

Als u op de markt wilt staan

Als u op de markt wilt staan, dan heeft u wel een marktvergunning nodig van de gemeente. Raadpleeg de site van uw gemeente of waar u een standplaats wilt innemen of er daadwerkelijk plek is. Ook van belang is de soort handel die aangeboden wordt. Als er een branchering geldt, maakt u bijna geen kans om een verkoopplek in te nemen of de verkoper met het product stopt ermee. Dan komt meestal de volgende in de lijst in aanmerking.

Aan een standplaats vergunning zijn legeskosten verbonden en ook vaak kraamgeld, steeds vaker kan men bij de gemeente pinnen (soms zelfs verplicht uit veiligheid voor de gemeentelijke medewerker). Ook een factuur is mogelijk. Hierbij is het wat de gemeente eist hoe er betaald dient te worden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van de openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort). Het advies is om een pin installatie aan te schaffen omdat de consument steeds vaker de pinpas gebruikt om betalingen te doen m.a.w. u mist klanten. Voor de veiligheid wil men contant geld vervangen voor de pinpas.

De markt, Deelnemen aan het verkoopproces. Aanmelden voor een marktkraam/standplaats op de markt is strikt aan regels gebonden. Men ziet steeds meer gemeentes overgaan op het telefonisch aanmelden, u krijgt dan meestal direct te horen of er een marktplaats vrij is. Meestal is dit het geval voor standwerkers zodat zij niet een lange rit moeten ondernemen om erachter te komen dat er geen plaats.

advertentie

Alle gemeentes hanteren een marktverordening voor de markt, standplaatsen op week en dagmarkten, vergunning voor standplaatsen (markt), toestemming tot het eenmalig innemen van een marktstandplaats, Wetgeving Algemene Plaatselijke Verordening en regelgeving. De gemeente kan u deze vergunning verlenen dan wel weigeren op grond van de geldende marktverordening. Meer hierover kunt u vinden op de website van de gemeente. Basisvoorwaarden tot deelname zijn in ieder geval: Een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een geldig legitimatiebewijs. Voor een niet EU-ingezetene, een werkvergunning. WA-verzekering voor het bedrijf. Een geldig (BTW) belasting nummer.

Aan de hand van een marktonderzoek kunt u een onderbouwde schatting maken van de omzet, van de inkoop en het aantal andere kostenposten. Daarnaast zijn veel gegevens van de persoonlijke informatie van Nederlandse burgers gekoppeld aan elkaar - zodat men een onderzoek naar u kan (laten doen) instellen. Verzekering is van groot belang. Als iemand gewond raakt op de markt door uw toedoen, heeft u een groot probleem.

Een risico-analyse is een goede stap naar een verantwoord risicobeleid. Niet alles hoeft verzekerd te zijn. Vraag u af welke risico's u wilt lopen en welke verzekeringen u wilt afsluiten. Bij geringe risico's kan het rendabeler zijn zelf geld opzij te leggen in plaats van een dure verzekering af te sluiten. Hiervoor dient u ook de kraam, verkoopplaats of verkoopwagen goed in de gaten te houden zodat deze niemand kan bezeren of schade kan veroorzaken.

Op de markt staan, de Meelopers ..
Meelopers zijn marktkooplieden die geen vaste standplaats hebben. Vaak blijven er 1 a 2 verkoopplaatsen leeg door omstandigheden. Je loopt mee voordat de markt begint, om een vrije marktplek te bemachtigen. Veel wijkmarkten in Nederland zijn gebrancheerde markten, waarop meelopers niet worden toegelaten. Op druk bezette markten met veel verkoopplaatsen kunnen marktkooplieden wel meelopen. Hiervoor raadpleeg je de gemeente waar je verkopen wil.

Bron: Kamer van Koophandel / Belastingdienst Nederland