Over de markt Op de markt Inschrijven week of dagmarkt

Aanvraag marktplaats, grondplaats of standplaats

Aanvraag marktplaats, grondplaats of standplaats voor een inschrijving op de markt van Nederland. Daar ligt een markt voor u open. Wat zijn de voorwaarden voor een solitaire standplaats of standplaats op de warenmarkt, braderie of evenement? Voor een solitaire verkoopplaats of standplaats op de warenmarkt neemt u contact op met de gemeente of de organisatie om te vragen wat de procedure daarvoor is. De Kamer van Koophandel verstrekt u meer informatie.

Voor een solitaire standplaats of deelname aan een warenmarkt, braderie of evenement is een inschrijving Kamer van Koophandel en meestal een BTW nummer bij de belastingdienst verplicht. Daarnaast heeft u een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) nodig. Voor niet EU-ingezetenen is het van belang dat ze arbeid in Nederland mogen verrichten. De aanmelding bij de belastingdienst kan gelijk aangemeld worden bij een inschrijving Kamer van Koophandel. Vergeet vooral niet de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Veel organisaties verplichten het om verzekerd te zijn voor deelname aan de markt of evenement.

advertentie

Vaak is er een branchering toegepast op de warenmarkt, braderie of evenement. Dit houdt in dat handelaren met het zelfde soort handel geen deel mogen nemen aan de markt. Voor variatie en aanbod van diversiteit op de markt is het van belang niet te veel van dezelfde goederen aan te bieden.

De toewijzing van de markt standplaatsen gaat vaak via een wachtlijst. Ook hier hanteert elke organisatie een ander systeem. Als u in aanmerking wilt komen voor een vaste plaats op de markt, moet u de website bezoeken en vaak een inschrijfformulier downloaden en deze voor de door u gewenste gemeentelijke markt en uw te verkopen producten invullen.

Indien u op de wachtlijst wordt geplaatst, biedt dit geen garantie voor een spoedige toewijzing van een standplaats. Via de website van de gemeente of organisatie valt de regelgeving te lezen.

Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden per gemeente andere regels. Alvorens men een standplaats op de markt wil bezetten dient men eerst de juiste personen te raadplegen, dit kan de marktmeester of marktbeheerder zijn. Nogmaals, elke gemeente hanteert hierbij en andere regelgeving. Op de websites vindt u ook de markt verordeningen. Dit zijn regels die gelden per markt in ruimste zin des woord.