Over de markt Alles over de markt Markt en vervoer

Markt stuctuur en wegennet

Nederland is een echt marktenland en staat bekend als land van klompen, tulpen en molens. De structuur van het wegennet is nu aansluitend. In het verleden is er in Nederland langs wegen en vaarten een uitgebreid netwerk van herbergen ontstaan. Ze boden de reiziger de mogelijkheid tot overnachting, verpozing en het gebruik van een maaltijd. Markten werden gehouden in de regio's en een waar volksfeest. Jaarmarkten waren koploper waarbij de hele stad of dorp betrokken was. Handel bracht economie.

Met de markteconomie kwam de welvaart. Langs de doorgaande wegen bedroeg de afstand van de ene naar de andere herberg vaak niet meer dan tien kilometer. Dit waren vanzelfsprekend ook de wegen die de handel aflegde van regio naar streek en handel van dorp naar de stad. ook op het water vond vel transpoort van de handel plaats. Veel is gedempt, geasfalteerd en de toen ver afgelegen gehuchten en kleine dorpen zijn nu aangesloten op een landelijk wegennet. Vrachtauto's, bestelbussen, de trein en zelfs door de lucht komen drones nu handel afleveren. Voor de industrialisering was dat anders. De laatste 100 jaar was een ware handels revolutie in marktontwikkelingen. Ook voor de structuur en het wegennet voor markt bevoorrading.

advertentie

Nederland heeft nu twaalf provincies met grote markten in de steden. Zelfs de provincies zullen in de toekomst weer samensmelten voor een beter en financieel beheersbaar bestuur. Lokale markten ontkomen niet aan deze veranderingen. De provincies hebben allen door de eeuwen heen een andere economische activiteit met eigen karakter, ander dialect en vaak een eigen plaatselijke cultuur gehad. Zo ook het bijbehorend landschap. Dit is door deze marktbewegingen enorm veranderd. Dat de markt en handel in vroegere tijden daar op in speelde is een feit. Na de jaren 50 is er hard gewerkt om Nederland het land te maken wat het nu is. Met het internet zullen de gevolgen voor de markt niet uitblijven. Daar dient de markt en handel handig op in te spelen.

De geschiedenis van de markt is constant in beweging. Het internet zal een enorme invloed hierin krijgen. Positief door promotie via sociale media als door de mindere kant met het bestellen van alle soorten goederen. Dat er heel wat over de markt is geschreven en op schrift bewaard is gebleven blijkt wel uit de enorme hoeveelheden archief markt materiaal. Informatie in de bibliotheken en archieven van gemeenten, nieuwsbladen, musea, particulieren thuis en bij de Koninklijke bibliotheek in Den Haag. Vele jaren het daglicht niet gezien en opgesloten in mappen en geschriften wachtend tot iemand langs komt om deze unieke Nederlandse markt historie te bestuderen. Het is dan ook onmogelijk om de juiste handel en wandel van de markten op te tekenen. Er kunnen dan ook geen rechten verleent worden aan de inhoud van de vermelde kennisgeving over de markt en alle inhoud van onze website, de Markt en Markten.