Over de markt Alles over de markt Geschiedenis

De geschiedenis van de markt en straathandel gaat terug naar een ver verleden. Het woord markt is afkomstig van het Latijnse MERCATUS wat als betekenis heeft, handel en markt.

Deze benaming is in vele talen terug te vinden, bij ons in Holland als markt, Duitsland ook als markt, Frankrijk als marchť en het Engelse market. Mede door het feit dat de Romeinse overheersers in Nederland gedurende 5 eeuwen hun heerschap hier hebben gehad en zij een plaats creŽerden waar kopers en verkopers elkaar konden ontmoeten alwaar men handel dreef, het zogenoemde FORUM MERCATUM, is er vandaag de dag spraken van een georganiseerde gemeentelijke warenmarkt.

De Grieken hielden hun markt op de AGORA, altijd in het centrum van de stad waar ook de handelaren elkaar ontmoeten. Tevens was het AGORA het decor van de politici die er hun toespraak hielden, het volk vergaderde er en werd er stadsstatelijke democratie toegepast in de vorm van het kiezen van bestuurders. Rome had het FORUM ROMANUM , de plaats voor de uitvoering van politieke, militaire, religieuze en commerciŽle activiteiten.

Nederlands eerste markt op papier is waarschijnlijk de Hanzestad Zwolle welke marktrechten verkreeg rond 1040. Deze markten danken hun bestaan uit het feit dat de Romeinen hier hun garnizoenen gelegerd hadden en de soldaten voorzien moesten worden van vers voedsel en drank. In marktplaatsen zoals Voorburg, Maastricht, Deventer en Bergen op Zoom ontstonden zo destijds grote verkoopplaatsen. Nadat de Romeinen weg waren uit het westen van Europa hebben diverse markten vele eeuwen niet meer plaatsgevonden. Natuurlijk was er wel handel maar deze zakelijke ontmoetingen werden gehouden tijdens de oude Franse jaarmarkten.

advertentie

Markten zoals wij deze ongeveer nu kennen kwamen na het jaar 1000 voor op oude geschriften. Het kerkelijk gezag kreeg rond de 12de eeuw het recht om jaarmarkten te organiseren. Vanuit de adel werden ook rechten geschonken tot het houden van een jaarmarkt. Deze gingen meestal gepaard met een kermis en waren zeer druk bevolkt. Deze jaarmarkten duurden tot soms wel enkele weken en waren zeer goed voor de inkomsten van de stad. In de 13de eeuw maakten de markten een nog grotere ontwikkeling door en kwamen er weekmarkten en jaarmarkten op speciale tijden en plaatsen. Vele steden zijn rond de markt gebouwd en ook zo door de eeuwen heen uitgebreid.

Door de eeuwen heen, de tijd van de Merovingische en Karolingische koningen, de graven en hertogen uit de middeleeuwen en de Habsburgse landsheren kwam het geven van toestemming voor het houden van een jaarmarkt terecht bij de Staten van de Nederlandse provincies. Heden ten dagen wordt het houden van een gemeentelijke markt ondergebracht bij het marktwezen en heeft men hier een vergunning voor nodig om aan de markt deel te nemen. Gemeentelijke markten hebben daarom allemaal een regelgeving, de marktverordening. Hier staat info over de marktverordening en markttarieven van de markten van Amsterdam. Door modernisering van de markten word het beheer door de gemeente ook vaker uit handen gegeven aan de marktkooplui zelf. De markt met de tijd mee, blijven innoveren en veranderen!