Over de markt Alles over de markt De Markt en Jaarmarkten

Jaarmarkten, een eeuwenoude markt cultuur

Jaarmarkten, van ongekende en onschatbare waarde voor de hedendaagse Europese economie. Zoals de naam al zegt, het jaarlijks terugkeren van de markt in een bepaalde periode en op een bepaalde tijd. Grondleggers van het verspreiden van handel in de middeleeuwen. Jaarmarkten gaan terug tot een eeuwenoud gebeuren en hadden in de oude tijd een religieuze betekenis. Op oude schilderijen en prenten ziet men nog de volksfeesten welke werden gehouden als het tijd was voor het houden van de jaarmarkt.

De jaarmarkt was een terugkerend volksfeest met een religieuze inslag waarbij de jaarmarkt meestal de naam van de patroonheilige kreeg. Een volksfeesttraditie welke van culturele en religieuze afkomst stamt en een juridische en economische centrum functie vervulden voor de gehele regio. Met de jaarmarkten werden ook paarden en vee verhandeld, van belang voor vervoer en voedsel. Markten werden onderling verbonden om zo politieke en militaire eenheden te voorzien van producten en goederen in eigen belang en ter bevordering van de handels economie in de regio. Demografisch waren de lokale jaarmarkten van groot belang en economische van ongekende invloed en ontwikkeling voor een streek. Deze thema markten hebben bijgedragen aan het invullen van een structuur om goederen en het verplaatsen van hele bevolkingsgroepen te bevorderen. De jaarmarkten hebben geholpen aan het ontplooien van bevolkingskernen en waren van enorm belang voor de economische maatschappij zoals het ruilen van goederen.

Door het houden van jaarmarkten werd het platteland en de landbouwproducten betrokken bij de steden en brachten deze thema markten de bewoningskernen van regio's dichter bij elkaar. Zij zorgden voor de bevoorrading van food en non food producten voor de burgers in de regio, maar zeker ook voor de edelen, abdijen en kloosters. Er werd gehandeld in de meest denkbare goederen. Het muntenstelsel voor betaling nam ook explosief toe en bevorderde de onderlinge handel. Veel was er niet omhanden en met het houden van een jaarmarkt werden producten uit andere regio's aangevoerd. Van levensbelang op de middeleeuwse jaarmarkten zijn de producten die aangeboden of verruild werden voor paarden welke deze edele dieren van essentieel belang waren voor voor het transporteren van zowel mens als goederen.

Dieren met lange poten en met korte poten, boter, kaas en eieren, graan, hennep en katoen, ambachtslieden en marskramers kochten er de broodnodige grondstoffen om hun beroep te kunnen blijven uitvoeren zoals garnituren, bijouterie en wol. Diverse soorten metalen voor zwaarden en messen, huiden van alle dieren, zijde uit een ver land en meer. Mens en handelaren kwamen zo in het bezit van goederen die in de eigen regio niet voorhanden was. Exotische kruiden uit de zuidelijke streken citroenen, olie, wijn, peper, suiker en producten van essentieel belang voor het op gang houden van de economie en lokale ambachten.

advertentie

De jaarmarkt was het evenement van het jaar! Ontmoetingsplaatsen voor handelaren en buitenlui die er diverse soorten goederen verhandelden en de handel in dat deel van wat nu Europa is enorm tot ontwikkeling en groei bracht. Hierdoor ontstond een wegen en handelsstructuur waarvan de bron al in de tijd van de Romeinen was ontstaan en nieuw leven werd ingegeven.

Door de jaarmarkten werden de transportmogelijkheden op zowel de weg als het water weer tot ontplooiing gebracht. Toen de Romeinen waren vertrokken werd het heel gevaarlijk om te reizen door het oude Europa. Jaarmarkten kregen een internationale betekenis en waren van onschatbare waarden gezien de geografische ligging en daarmee de ontwikkeling van de mens en de dorpen en steden. Bij het bezoeken van de jaarmarkt kan het zomaar zijn dat deze al vele eeuwen plaatsvind op dezelfde locatie. Doordat in de 20e eeuw het vervoer van goederen veel eenvoudiger en goedkoper is geworden, is de internationale handel steeds belangrijker geworden. Dit is een belangrijke vorm van globalisatie.