Over de markt Alles over de markt Dag en Weekmarkten

Dag en Week, onderdeel van de warenmarkten

Week en warenmarkten vallen onder de gemeentelijke markten met algemene goederen. Dit zijn zowel food als non food producten. De eerste van dit soort markten zijn ontstaan in het oude Holland in de late middeleeuwen. Handel is er altijd geweest maar het aanbieden van goederen via een vaste verkoopplaats zoals wij dat nu kennen kan tot enkele eeuwen terug gevonden worden De grote jaarmarkten vonden al plaats in Frankrijk en BelgiŽ. Grote markten waren ook in Duitsland te bezoeken.

Week en warenmarkten vallen onder de gemeentelijke markten met algemene goederen. Dit zijn zowel food als non food producten. De markt van nu gaat terug tot rond het jaar 1000. Hanzesteden waren immers populair in het oude Holland. Frankrijk, BelgiŽ, Duitsland speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het ontstaan van de gereguleerde markten. Markten die werden gehouden onder het gezag van de kerkelijke macht, de adel en de staat. Door regels in te voeren kon men de handel controleren en zo belastingen en heffingen verplicht stellen om de lokale kas te vullen. Deze regels bestaan tot op de dag van vandaag nog en kun je bij de gemeente inzien, de marktverordeningen.

Deze themamarkten waren georganiseerde bijeenkomsten van handelaren en kooplui uit verschillende regio's en streken die samenkwamen op regelmatige tijdstippen en op vaste plaatsen. Deze jaarmarkten werden vaak ingesteld door het geldende gezag of door de kerk welke toen een enorme invloed had op het beheer en uitvoeren van markt handel. Deze themamarkten waren ontzettend belangrijk voor de regionale, nationale en internationale handel.

In de 14e eeuw kwam het leven in de steden op gang. De kooplui bouwden op strategische locaties nabij burchten en herbergen welke langs strategische wegen en rivieren waren gesitueerd. Huizen waren van leem en hout en bestonden vaak uit een enkele straat met landbouwgrond om te voorzien in voedsel voor levensonderhoud. De hygiŽne was een drama en dodelijke ziektes werd men dagelijks mee geconfronteerd.

advertentie

Steden ontstonden langs rivieren en deze werden door de graaf vaak voorzien van privileges. De graaf gaf toestemming voor het houden van een markt en stadsbewoners ontvingen een eigen status, mochten stadsbesturen instellen en ontvingen om diverse redenen vrijstelling van het betalen van belastingen en tol heffingen en zeker zo belangrijk, het stadsrecht. In deze tijd werden er veel boeren en kooplui op pad gestuurd om met schepen en over land diverse soorten goederen te transporteren. Hoofdzakelijk de handel in graan, kippen, varkens en aanverwante middeleeuwse handelsproducten.

Varkens werden over land vervoert en het was in die tijd dat men ging overstappen op munt geld om betalingen te stimuleren. Waar de boer de producten moest afleveren ontstonden zo de eerste plaatselijke markten aangezien er nu geldbetalingen konden plaatsvinden. Maar ook het verspreiden van ziektes kregen zo meer kans door onderlinge contacten. Het lokale gezag speelden hier op in en trachten e.e.a. ordelijk te laten verlopen voor de veiligheid van zowel de plaatselijke bevolking als het stimuleren van de lokale economie. Marktpleinen en straten met typische marktnamen ontstonden en gaven op die wijze duidelijk aan waar men de handel in een bepaald product kon drijven. Dit was een economische impuls voor de stad en het omliggende gebied. Markten werden voorzien van regels en werden onder controle geplaatst om alles ordelijk te laten verlopen.